Dane teleadresowe - Dane Teleadresowe - Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane Teleadresowe

Dane teleadresowe

  • Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie

ul. Królowej Jadwigi 2

78-300 Świdwin

oficer dyżurny: tel. 47 78 44511, fax 47 78 44513

sekretariat: tel. 47 78 44505, fax 47 78 44514

sekretariat.swidwin@sc.policja.gov.pl 

 

 

  • Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju

ul. Grunwaldzka 36

Połczyn-Zdrój 78-320

tel: 47 78 44205

fax: 47 78 44213

 

  • Rewir Dzielnicowych w Sławoborzu

ul. Lipowa 6

Sławoborze  78-314

tel: 47 78 44573

fax: 47 78 44575

 

Ograniczenia stosowania RODO

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art 22 b ust 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach ograniczenia się stosowania RODO:

- art. 16 - prawo do sprostowania danych - w ten sposób,  że administrator danych przyjmuje od osoby, której dane dotyczą pisemne sprostowania lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując integracji w materiały archiwalne;

- art. 18 ust 1 lit. a i b - prawo do ograniczenia przetwarzania - w zakresie niezbędnym
do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszenia istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także  w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości
lub niekompletności danych;

- wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust 1 i 3 - prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą - następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegają udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 25.09.2020
Data modyfikacji : 03.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Diakun KPP Świdwin
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Diakun
do góry